Н о в о с т и

Препораки за унпредување на фискалната транспарентност

октомври, 2015

ЦЕА врз основа на долгогодишното искуство во областа на буџетскиот процес и фискалната транспарентност достави допис со препораки за унапредување на фискалната транспарентност до Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македониј

Допис до комисијата за финансирање и буџет

Индекс на Отворен Буџет за Р. Македонија за 2015 година за буџетската транспарентност

септември, 2015

Глобалниот извештај ја рангира Р. Македонија меѓу земјите со најлоша буџетска транспарентност во светот - на граѓаните им се ускратени можноста за увид во информации и мислење за тоа како се користат јавните пари

ЦЕА - Соопштение за јавноста

Целосен извештај

Повик за истражувачи Роми

септември, 2015

Центар за економски анализи-ЦЕА и Ромски ресурсен центар-РРЦ ги повикуваат сите млади високо образовани Роми истражувачи да аплицираат.

Видетe го целосниот повик овде

Преземете го формуларот за аплицирње овде

Национална конференција: "Транспарентност на буџетскиот процес на единиците на локална самоуправа – Мониторинг, перцепции, предизвици и научени лекции"

август, 2015

Беким Имери, Светска Банка Македонија

Соња Стефановска –Трајаноска, УНДП Скопје

Борче Треновски, ЦЕА Скопје

Весна Гарванлиева Андонова, ЦЕА Скопје

Транспарентност на буџетскиот процес кај општините во Македонија

август, 2015

ЦЕА како дел од проектот Коалиција за буџетски мониторинг ги објави наодите од спроведениот едногодишен мониторинг на транспарентноста на буџетскиот процес...

Македонски јазик

Албански јазик

ЦЕА Зборник за економија vol 10

јуни, 2015

Најново издание на Зборник за економија

Линк

НОВО: Соопштение за јавност

април, 2015

Линк - Соопштение за јавност

Дали ги следите вашите пари?

март, 2015

Транспарентноста и отчетноста, како два основни принципи на доброто владеење, се клучни во обезбедувањето информации и увид на јавноста за тоа како јавните пари, т.е нашите пари се собирани, алоцирани и потрошени . Покрај тоа, транспарентноста и отчетноста се неопходни за да се покаже решителноста и намерата на јавните институции, како и да информира и да ги споделува информациите со јавноста.

Но, каде обичниот граѓанин, треба за започне со пребарување?

Национална конференција: „Транспарентност, перформанси и отчетност на Буџетот на Република Македонија“ 29 јануари 2015 година - хотел Холидеј Ин

јануари, 2015

Поповиќ М - Колку е транспарентен Македонскиот буџет

Gitton P. – IMF’s New fiscal Transparency Code

Национална конференција: „Транспарентност, перформанси и отчетност на Буџетот на РМ“

јануари, 2015

Gaspari M. – Performance Budgeting

Треновски Б - Performance budgeting need and benefits

Василевски М - Транспарентност во Министерството за транспорт и врски

Национална конференција: „Транспарентност, перформанси и отчетност на Буџетот на РМ“

јануари, 2015

Димовски В - Транспарентност во Фондот за здравство

Gaspari M. – Experiences in Slovenia

Valkama P. – Experiences in Finland

Николов М, Треновски Б - Имплементирање на performance budgeting во РМ

Физибилити студија - Буџет базиран на перформанси за подобар буџетски процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста

јануари, 2015

Македонски јазик

Албански јазик

Студија за јавната политика на буџетската транспарентност и отчетност во Македонија

декември, 2014

Македонски јазик

Албански јазик

Извештај од мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници - Соопштение до медиуми

ноември, 2014

Извештај

Буџет базиран на перформанси - за подобар буџетски процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста

ноември, 2014

Погледнете ја студијата за потребите и користите од Буџет базиран на перформанси изработена од ЦЕА и ИДСЦС

Македонски јазик

Албански јазик

Извештај од мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници

ноември, 2014

Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“-Скопје (ИДСЦС) спроведоа мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници.

Македонски јазик

Англиски јазик Албански јазик

Toolkit on Budgetary and Financial Oversight in the Parliaments of The Western Balkans

октомври, 2014

Англиски јазик.

Short brief on Parliamentary Oversight Over Policies of Competition, State Aid and Attracting Foreign Direct Investments in the Countries of The Western Balkans

октомври, 2014

Англиски јазик.

Македонски јазик.

Српски јазик.

Toolkit on Parliamentary Oversight Over Policies of Competition, State Aid and Attracting Foreign Direct Investments in the Countries of The Western Balkans

октомври, 2014

Англиски јазик.

Македонски јазик.

Албански јазик.

Српски јазик.

Извештај од обуката на Министерството за финансии и Сектор буџет на Јордан за појасен Граѓански буџет и полугодишен извештај за извршување на буџетот на Јордан

октомври, 2014

линк.

Препораки за подобрување на буџетскиот процес во Македонија

октомври, 2014

линк.

Decentralization of social services in the Western Balkan

октомври, 2014

Author Marjan Nikolov Regional Economic and Social Policy Consultant for the DFID KSSD Project in Kosovo.

Governance and funding arrangements for social services in south eastern Europe: An overview.

Governance and Funding Arrangements for Social Services in South Eastern Europe: The case study of Croatia.

New issue of CEA's Journal of economics, Vol.9, issue 1

јули, 2014

Линк.

ЦЕА имплементира ЕУ проекти

мај, 2014

ЦЕА имплементира ЕУ проекти

мај, 2014

ЦЕА излегува со препораки за имплементација на препораките на Ad-hok комисијата и за поефикасен буџетски процес

мај, 2014

Линк.

Developing Mariovo as a Sustainable Tourism Destination.

декември, 2013

A Comprehensive study about tourism development in Mariovo. Линк.

НОВА ПУБЛИКАЦИЈА НА ЦЕА: Политички консензус за економската иднина на Македонија линк.

Октомври, 2013

Промоција Линк Транскрипт Линк.

Доколку сакате да донирате на ЦЕА користете ја следната сметка:

Денарска: Стопанска Банка АД Скопје 200-000856268559

Девизна: Стопанска Банка АД Скопје 0013176635 SWIFT: STOB MK 2X; IBAN: MK07200001317663512

Извештај од Годишното Собрание на Светска банка и ММФ за 2013 година

Октомври, 2013

линк.

Граѓански Буџет на РМ за 2013 година

април, 2013

ЦЕА го изработи првиот Граѓански Буџет за Република Македонија за 2013 година.

Граѓански буџет на РМ за 2013-та година

Граѓански буџет на РМ за 2013-та година Албанска верзија

ЦЕА коментари на ПЕП 2013-2015

април, 2013

Коментари.

Коментари на ЦЕА на нацрт Стратегијата на ЕБОР за Република Македонија

април, 2013

Коментари.

Нацрт Стратегијата на ЕБОР за Република Македонија.

Соработка помеѓу ЦЕА и ЗНМ

јануари, 2013

ЦЕА и ЗНМ работат заедно на зголемување на капацитетите на новинарите за потребата од поголема фискална транспарентност и за користење на www.mkbudget.org во нивните новинарски истражувања. Анкета.

Презентација Марјан Николов

Презентација Борче Треновски

Презентација Христијан Ристески

Агенда за настан

Иницијатива за буџетска транспарентност (Open Budget Initiative) 2012

јануари, 2013

Имаме голема чест да Ви ги претставиме резултатите од најновото истражување на Иницијативата за буџетска транспарентност (Open Budget Initiative) за 2012 година. Според истражувањето, продолжува надолниот тренд во буџетската транспарентност и Македонија се наоѓа на 68-то место од вкупно 100 земји, со 35 индексни поени . линк.

Микрофинансирање и финансиски одлуки во сиромашните домаќинства

јануари, 2013

Оваа книга е резултат на истражувањето подготвено од страна на г-ѓа Сабина Идризи под менторство на Центарот за економски анализи - ЦЕА. Микрофинансирањето може да се користи како алатка за борба против сиромаштијата преку олеснување на пристапот до финансиски средства на сиромашното население, а со тоа и можност да се олесни одлуката и изборот за самовработување . линк.

декември, 2012

ЦЕА организираше јавна дискусија за фискалната транспарентност во Република Македонија, дел од проектот “Поддршка на застапувања базирани на факти за Буџетот на РМ”. Главен дел на дискусијата беше веб портал за Буџетот на РМ www.mkbudget.org, каде што буџетските ставки се презентирани на лесно разбирлив и визуелен начин, кои можат да се симнат во MS Excel формат. Порталот обезбедува лесно достапни податоци, кои што едноставно и брзо можат да се користат во анализи, студии, прилози и образованието во врска со Буџетот на РМ.

Квартален извештај за македонската економија

октомври, 2012

Кварталниот извештај за македонската економија содржи анализи за макроекономските трендови и краткорочни предвидувања и проекции. Извештајот се изработува врз база на потребите на јавниот сектор, бизнис заедницата, домашните и меѓународните финансиски институции, меѓународните организации и академската заедница, за непристрасен доверлив извор на информации и податоци. линк.

Презентација во Министерството за труд и социјална политика за сивата економија во РМ

јули, 2012

ЦЕА ги презентираше резултатите од студијата која ја проценува сивата економија во Македонија во јули 2012 пред ретставници од Министерството за труд и социјална политика. Студијата е достапна на англиски јазик на следниов линк.

Презентации на студијaта за трансфери од Ирак и Авганистан

јуни, 2012

Во јуни 2012 година ЦЕА ги презентираше резултатите од студијата за приватните трансфери од Македонци кои работат во Ирак и Авганистан. Презентациите се одвиваа во Куманово и Тетово, кои воедно се и градовите врз чии граѓани се фокусира студијата. Студијата е достапна на македонски јазик на следниов линк.

ЦЕА студија за сивата економија во Македонија

мај, 2012

ЦЕА изработи студија во која се истражува и проценува големината на сивата економија во Македонија. Преку користење на индиректни методи за проценка на сивата економија (ЕСМ и MIMIC методите), ЦЕА пресмета дека релативната големина на сивата економија во Македонија е намалена од 35% од БДП во 2000 год. на 24% од БДП во 2010 год. Студијата на англиски азик и извршното резиме на македонски јазик се достапни на следниве линкови: Студија / Извршно резиме.

ЦЕА истражување за приватните трансфери од Ирак и Авганистан

мај, 2012

ЦЕА изработи студија која го анализира и проценува ефектот на приватните трансфери од Македонците вработени во Ирак и вганистан од градовите Тетово и Куманово. Резултатите укажуваат дека голем дел од овие средства се одделени за издржување на семејствата, опремување на недвижнини и започнување на бизнис. Студијата е достапна во целост на македонски јазик на следниов линк.

Поддршка за ЦЕА од OSI

март, 2012

Фондацијата Отворено Општество и додели институционална поддршка на ЦЕА за период од една година. За повеќе нформации обратете се кај Директорот на програмата за тинк-тенк организации при OSI, г-дин Горан Булдиоски на gbuldioski@osi.hu.